Kesalahan Ejaan


Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

Ahad . 18 Januari 2015Ini merupakan sebahagian daripada kesalahan dan ejaan yang betul untuk tindakan bersama. Semoga bermanfaat untuk kita.


Petunjuk :
(S) - salah
(B) - betul


(S) - Perabut , (B) - perabot
(S) - Fax , (B) - faks
(S) - Iktizam , (B) - iltizam
(S) - Lojik , (B) - logik
(S) - kolestrol , (B) - kolesterol
(S) - Munshi , (B) - munsyi
(S) - Bistari , (B) - bestari
(S) - ekspress , (B) - ekspres
(S) - Minima , (B) - minimum
(S) - Setor , (B) - stor
(S) - Calun , (B) - calon
(S) - Deraf , (B) - draf
(S) - Gulong , (B) - gulung
(S) - inspekter , (B) - inspektor
(S) - Renik , (B) - renek
(S) - Sekim , (B) - skim
(S) - Tulin , (B) - tulen
(S) - Analisa , (B) - analisis
(S) - Baucer , (B) - baucar
(S) - Definasi , (B) - definisi
(S) - Ekslusif , (B) - eksklusif
(S) - Istirehat , (B) - istirahat
(S) - Kerinting , (B) - keriting
(S) - Komplek , (B) - kompleks
(S) - masaalah , (B) - masalah
(S) - Otomatik , (B) - automatik
(S) - Pehak , (B) - pihak
(S) - Protin , (B) - protein
(S) - Stesyen , (B) - stesen
(S) - Ugama , (B) - agama


"Martabatkan Bahasa Kebangsaan Kita"


Yang menaip,

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...